Helhedsplan

Helhedsplan

I Stævnen har man arbejdet hårdt på en helhedsplan.


I seneste nyhedsbrev kan du læse, at Stævnens helhedsplan er godkendt af landsbyggerforeningen og herefter skal til afstemning hos beboerne samt andre diverse organisationer.


Til de beboere, der har efterlyst en gennemgang af haverne, vil disse blive gennemgået og godkendt, når vi kommer nærmere start på helhedsplanen.


Vi har indgået en aftale med Kant Arkitekter om rådgivning. Kant vil starte med en for-registrering, hvor de både skal ind i boligerne og tage billeder inde- og udenfor. Der er udvalgt mellem 15-20 boliger til denne for-registrering. Registreringen vil foregå fra D. 12. til d. 15. juli.


En helhedsplan er en plan som fastlægger vejforløb, grønne områder, arkitktur, udbygnings- og anvendelsesmuligheder for et større område. Helhedsplaner kan også blive konkretiseret i én til flere lokalplaner som muliggør nyt byggeri, omdannelse af eksisterende byggeri samt byrum eller landskaber.


Men en helhedsplan sikrer man, at området hvor planen er gældende, bliver tænkt ind i en helhed og sammenhæng med de omkringlæggende områder. Specielt hvis udviklingen af området sker over en længere tidsperiode og ikke på én gang. Helhedsplanen giver et overblik over, hvilke tanker og planer der er omkring udviklingen i et større område.


Mange af beboerne har været igennem en renovering og genhusning og haft nogle meget ubehagelige oplevelser med SSG, der stod for opgave. Det gør naturligvis mange utrygge, så vi har derfor lavet nogle underliggende sider, der belyser de emner bestyrelsen og Boliggården får mange henvendelser om.


Forsikring

Her kan du finde lidt generelle ting om forsikring, men husk at det er bedst selv at have en indbo/familieforsikring.


Udsugning

Landsbyggefonden har pålagt at der bliver lavet udsugning, fo at dække udgifterne. Her kan du læse lidt om økonomi og hvilke udsugninger der kan vælges.


Materiale og farvevalg

En af de ting der har sat sindene i kog i Stævnen er det materiale og farvevalg der er truffet. Vi vil på denne side belyse forløbet.


Ofte stillede spørgsmål

Herunder samler vi de spørgsmål der bliver stillet til Boliggården og bestyrelsen vedr. helhedsplanen.

 


Dokumenter

Beplantning etape 1

Goritas orientering

Byggetilladelse

Helhedsplan Oktober 2016.pdf

Infobrev Stævnen nr. 2.pdf

Info nr. 3.pdf

Ekstraordinært møde 21.5.2016.pdf

Indkaldelse til møde om helhedsplan fra Boliggaarden 21. maj 2015