Bestyrelse og regler

Bestyrelse og regler

På disse sider finder du informationer om bestyrelsen og de udvalg der er herunder, samt møder og referater..


På denne side kan du se hvem der sidder i bestyrelsen, referater af bestyrelsesmøder, samt en kontaktformular til bestyrelsen.


På denne side ligger referater fra beboermøder og de infobrev bestyrelsen sender ud


Her ligger de gældende ordensregler for Stævnen


Her ligger de gældende vedligeholdelsesregler for Stævnen


Her kan du se kontaktoplysninger på ejendomsfunktionærene (viceværterne), og hvem du skal have fat i når de ikke er der.


Stævnen ligger på Borupgårds jorde. Her er bebyggelserne samlet i en grundejerforening, som du finder oplysninger om her.


Herunder kan du se hvad du må lave ved din bolig, det såkaldte råderetskatalog.


Herunder kan du se reglerne for parkering i Stævnen, og hvem der administrerer det.


Som beboer er du naturligvis velkommen til at stille bestyrelsen spørgsmål. De generelle spørgsmål der bliver stillet, vil blive bragt på denne side. Du kan sende en mail til bestyrelsen eller bruge vores lukkede Facebook gruppe. Du er naturligvis også velkommen til at henvende dig personligt til bestyrelsens medlemmer.

Generelle spørgsmål bliver bragt på denne side, og det der vedrøre helhedsplanen bliver lagt derunder.