Parkering

Parkering

 
 
 
 
 
 
 
 

I Stævnen har vi privat parkering og det er gratis


Vores ordensregler om parkering er følgende:


Parkering og motorkørsel 

1. Stævnen er privatvej, klassificeret som stillevej/legegade og følger de lovgivne regler herom. 

2. Al kørsel i bebyggelsen skal foregå med forsigtighed, især af hensyn til børn og ældre. 

3. Parkering må ikke finde sted uden for de i bebyggelsen opmærkede parkeringsfelter. 

4. Stævnen har faste parkeringspladser. Der kan ansøges om én fast plads pr. lejemål. Bilen skal være indregistreret i ansøgers navn og ansøger skal være tilmeldt adressen i folkeregistret. Der kan ikke oppebæres fast plads til bil nr. 2 eller derover samt varevogne. Disse skal parkeres på stamvejen. 

5. Retten til den faste plads, bortfalder hvis bilen sælges eller bortskaffes. 

6. Ved anskaffelse af ny bil, underskrives ny lejekontrakt. Overgangsperioden må max. være 2 måneder. 

7. Køretøjer over 3500 kg. må ikke henstå i bebyggelsen. 

8. Handicapparkeringspladser skal ansøges skriftligt hos Boliggården. Parkeringskort fra Danske Handicaporganisationer skal benyttes. Eventuel plads anvises af Boliggården og etableringen af denne skal være uden udgift for afdelingen. 

9. Kun indregistrerede køretøjer må parkeres i bebyggelsen. 

10. Campingvogne og andre påhængskøretøjer, må ikke henstå i bebyggelsen. Du skal søge om fast plads og hæfter selv for etableringsudgiften. Se regler for parkering. Du må frit benytte de ledige pladser, men kommer der en der søger pladsen, må du flytte din bil.


Er du tilflytter, har du skiftet bil og dermed fået ny nummerplade eller har har du ikke længere bil, eller fraflytter, kan du benytte formularen her til venstre, eller du kan kontakte Michael Sommer på e-mail adressen parkering@afd32-staevnen.dk


Lovgivning vedrørende invalidepladser

Oversigtskort over p-pladser