Storskrald

Storskrald

Som udgangspunkt skal beboere selv aflevere storskrald i containergården.


Ejendomsfunktionærerne kan også kontaktes med henblik på at lave en aftale og eventuelt udlån af en vogn/sækkevogn.


Links:


Ejendomsfunktionærerne


Forsyning Helsingør, Affaldshåndbogen 2015