Vandmåler

Vandmåler

I Stævnen afregnes vandforbrug over huslejen, ud fra det forløbne års forbrug.


Vandmålerne aflæses 1 gang årligt, enten af beboerne eller viceværterne. Viceværterne aflæser dog ved fraflytning, så man snyder kun sig selv, hvis man sætter forbruget for lavt.


Ved aflæsning opgives kun tallene på sort baggrund, altså som 1081 på billedet.