Information

Information

Fælleshuset:


Vaskeriet:


Storskrald:


Nyhedsbrev:


Opslagstavlen:


Arrangementer og tilbud:


Belysning:


Rottebekæmpelse:

På denne side finder du relevante oplysninger om udlejning af fælleshuset.


Her er lidt om hvordan og hvornår vaskeriet må bruges.


Det sker ind i mellem man har meget affald, her finder du hjælp til hvordan du kommer af med det.


Der kommer løbende informationer fra bestyrelsen, du kan her vælge hvordan du vil have disse informationer.


Opslagstavlen er til at beboerne kan lave opslag med eks. ting de gerne vil sælge/bortgive eller ønsker om bytte af bolig.


I Stævnen holdes der julemarked hvert år. Andre arrangementer kan også afholdes, det kan du se på denne side.


Forsyning Helsingør står for belysning i Stævnen, dem finder du kontaktinfo til på denne side.


Vi vil gerne undgår rotter i Stævnen, læs mere om det på denne side.